Shakashaka


Dịch trang này.

Special thanks to dzunglee for the translation

Shakashaka (Kết mền) is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi thì đơn giãn. Shakashaka chơi trên một bảng kẻ ô. Bảng có các ô trắng và đen.
Mục tiêu là điền các tam giác màu đen vào các ô trắng để tạo tành các hình chữ nhật / hình vuông có màu trắng.
- Các hình tam giác có góc vuông và chiếm một nửa hình vuông màu trắng được chia theo đường chéo
- Bạn chỉ có thể đặt hình tam giác trong các ô màu trắng
- Các con số trong các ô màu đen cho biết có bao nhiêu hình tam giác liền kề, theo chiều dọc và chiều ngang.
- Các hình vùng hình chữ nhật màu trắng được tạo thành - có thể thẳng hoặc xoay 45 độ;

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Shakashaka
Kích thước:5x5 Shakashaka ID của câu đố: 1,899,187
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 2,205,477
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 2,170,786
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 8,519,847
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 7,809,581
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 9,793,199
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 5,881,045
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 765,631
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 8,668,765
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 8,052,122
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 5,304,167
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 279,919
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 8,037,102
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 5,146,498
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 8,331,969
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 8,632,590
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 8,915,038
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 7,202,656
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 3,733,314
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 9,754,713
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 6,653,536
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 680,182
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 9,100,785
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 7,065,408
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 9,203,066
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 3,019,918
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 5,350,670
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 2,342,644

Một số trò chơi khác:  hide show

2024-06-18 06:46:56

vi.puzzle-shakashaka.com
Tắt quảng cáo