Shakashaka


Dịch trang này.

Special thanks to dzunglee for the translation

Shakashaka (Kết mền) is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi thì đơn giãn. Shakashaka chơi trên một bảng kẻ ô. Bảng có các ô trắng và đen.
Mục tiêu là điền các tam giác màu đen vào các ô trắng để tạo tành các hình chữ nhật / hình vuông có màu trắng.
- Các hình tam giác có góc vuông và chiếm một nửa hình vuông màu trắng được chia theo đường chéo
- Bạn chỉ có thể đặt hình tam giác trong các ô màu trắng
- Các con số trong các ô màu đen cho biết có bao nhiêu hình tam giác liền kề, theo chiều dọc và chiều ngang.
- Các hình vùng hình chữ nhật màu trắng được tạo thành - có thể thẳng hoặc xoay 45 độ;

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Shakashaka
Kích thước:5x5 Shakashaka ID của câu đố: 3,405,509
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 5,834,457
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 1,206,001
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 8,200,277
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 7,017,036
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 6,864,729
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 4,519,887
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 598,882
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 5,080,823
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 9,588,247
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 5,948,425
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 2,194,904
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 201,019
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 3,761,537
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 336,723
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 2,319,199
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 1,820,978
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 2,236,135
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 6,485,702
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 2,496,018
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 875,920
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 2,584,771
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 2,002,056
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 3,504,850
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 772,862
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 4,869,221
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 420,099
5x5 Shakashaka ID của câu đố: 4,847,617

Một số trò chơi khác:  hide show

2023-05-30 21:55:25

vi.puzzle-shakashaka.com
Tắt quảng cáo