Shakashaka


Dịch trang này.

Special thanks to dzunglee for the translation

Shakashaka (Kết mền) is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi thì đơn giãn. Shakashaka chơi trên một bảng kẻ ô. Bảng có các ô trắng và đen.
Mục tiêu là điền các tam giác màu đen vào các ô trắng để tạo tành các hình chữ nhật / hình vuông có màu trắng.
- Các hình tam giác có góc vuông và chiếm một nửa hình vuông màu trắng được chia theo đường chéo
- Bạn chỉ có thể đặt hình tam giác trong các ô màu trắng
- Các con số trong các ô màu đen cho biết có bao nhiêu hình tam giác liền kề, theo chiều dọc và chiều ngang.
- Các hình vùng hình chữ nhật màu trắng được tạo thành - có thể thẳng hoặc xoay 45 độ;

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Shakashaka


5x5 Shakashaka | 10x10 Shakashaka | 15x15 Shakashaka | 20x20 Shakashaka | 25x25 Shakashaka

Tháng này
1. GoldChoco36
107
00:01.53
2. lmsc5k
46
00:01.79
3. beatrixwashere
38
00:02.18
3. Daiwie
28
00:02.18
5. randomflyintaco
65
00:02.67
6. sdrawkcaB
22
00:02.90
7. Tunnel Keeper
39
00:03.30
8. Alvina TongTong
19
00:03.47
9. paul4722
21
00:03.73
10. kimchee
41
00:04.52
11. NeroHYU
68
00:04.59
12. c-#8824
54
00:04.61
13. Dorice
213
00:04.62
14. qobi
195
00:04.80
14. Harry_Canyon
98
00:04.80
16. Solver83 00:05.66
17. ZebraKing
76
00:06.79
18. sauceguardian
78
00:06.82
19. gepap 00:07.73
20. Trial 00:08.95
Tuần này
1. Daiwie
28
00:02.18
2. Alvina TongTong
19
00:03.47
3. paul4722
21
00:03.73
4. randomflyintaco
65
00:03.98
5. Dorice
213
00:04.62
6. sauceguardian
78
00:06.82
7. gepap 00:07.73
8. NeroHYU
68
00:11.66
9. Dicko-san
97
00:16.24
10. milessmiles
10
00:16.42
11. Trichinclay
12
00:22.97
12. cagedbird1145
2
00:42.54
13. Talis687687
5
01:10.41
14. tmg123.com
36
01:28.97
15. @lx
41
02:25.74
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1. randomflyintaco
65
00:03.98
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. Douglas Shamlin Jr.
621
00:00.94
2. vowels
203
00:01.07
3. jaybrainer
192
00:01.37
4. Sun Ocean Beach
216
00:01.73
5. qqwref
259
00:01.75
6. EC31
23
00:01.79
7. sfumato
164
00:01.84
8. numbrr
245
00:01.89
9. lmsc5k
46
00:01.91
10. TashiroMiraki
196
00:02.00
AO5
1. Douglas Shamlin Jr.
621
00:01.02
2. vowels
203
00:01.44
3. jaybrainer
192
00:01.59
4. qqwref
259
00:01.87
5. Sun Ocean Beach
216
00:01.90
6. lmsc5k
46
00:01.92
7. sfumato
164
00:02.01
8. numbrr
245
00:02.16
9. EC31
23
00:02.20
10. TashiroMiraki
196
00:02.24
AO12
1. Douglas Shamlin Jr.
621
00:01.19
2. vowels
203
00:01.81
3. jaybrainer
192
00:02.20
4. Sun Ocean Beach
216
00:02.31
5. qqwref
259
00:02.40
6. lmsc5k
46
00:02.49
7. sfumato
164
00:02.51
8. numbrr
245
00:02.53
9. TashiroMiraki
196
00:02.56
10. BingBongBob
107
00:02.73
Robots / programmatic solversinfo  
1.--- trống -----:--
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2024-06-18 04:45:32

vi.puzzle-shakashaka.com
Tắt quảng cáo